Tanösvény, tanösvény információs tábla


Millér parti természetvédelmi majorság kialakítása

 A beruházási projektelem rövid leírása: Besenyszög Község Önkormányzata több civil szervezettel együtt a Fenntarthatóság kiemelt szem előtt tartásával a következő év, évek távlataiban Millér-parti természetvédelmi majorság címmel olyan területfejlesztéseket tervez, amelyben kiemelt szerepet kap az emberek környezettudatos szemléletének kialakítása.
 
1. Honfoglalás kori rekonstruált falu a sziki kocsordok és réti őszirózsák mezején címmel az első fejlesztés a Besenyszögi Hagyományőrző Íjász Egyesület munkája nyomán megtörtént: Rekonstruált honfoglalás kori falu és földvár megépítése nemcsak a történelmi ismeretek elmélyítésére, hanem sportrendezvények megrendezésére, közösségi együttlétekre, közösségek fejlesztésére is alkalmas. A földvár szomszédságában találjuk 503/30 belterületi helyrajzi számú területen a magyar Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó rendszer (NBmR) által nyilvántartott, fokozottan védett sziki bagolylepke (Gortyna borelii)-fajnak (egyedeinek eszmei értéke 100 000 Ft) élőhelyet nyújtó sziki kocsordokat, melyek előfordulása a valamikori szikes erdősztyeppek területére utal.
 
A réti őszirózsa (Aster sedifolius L.) a sziki tölgyesek lágyszárú növénye volt valaha. A réti őszirózsa és a sziki kocsord együttes előfordulása egy területen nagyon ritka jelenség és látvány, mert a réti őszirózsa bizonyos fajtái általában kiszorítják a sziki kocsordokat. A gödöllői Szent István Egyetem kutatásai között szerepel e terület egyedülálló -fentebb taglalt- sajátossága.
A Besenyszögért Alapítvány által tanösvény kialakítására irányuló tevékenység első lépése erről a területről indulna.
 
2. „Lassú folyó ága mellett,
Járjuk a halk fűzfa berket.”/Vörös Sándor/
A Besenyszögért Alapítvány által kialakításra kerülő tanösvény további állomásai a Millér part 700 méteres szakaszán tervezettek a 0717 helyrajzi számú Millér csatorna külterületi, 534/1 helyrajzi számú Millér csatorna belterületi szakasza partján.
E széles partszegély alkalmas sétára, megfigyelésekre, kisebb helyszíni, rögtönzött laboratóriumi kísérletekre, melyekhez tervezzük akár egy osztály leültetésére is alkalmas farönk ülőgarnitúrák elhelyezését. Ezzel a feltétellel külső helyszínen tartott természetismereti, biológiai, földrajzi órák segítik az oktatást.
Az információs táblák tartalma, szemléltetése minden látogató korosztály számára érthetőséget biztosít.
 
 
 
(letöltés: jobb egérgomb->mentés másként)
 
Az információs táblák tájba illeszkedő, rönkből készült állványokra tervezettek. Mindkét oldaluk tartalmaz információt.
Az információs táblák helyei és tervezett témái:
-         0. tábla: A múzeum udvara
Térkép Besenyszögről;
hátoldal: térkép a tanösvényről, a tanösvény helye Besenyszögön belül
-         1. tábla: A rekonstruált Honfoglaláskori falu
Sziki kocsord, nagy sziki bagolylepke, réti őszirózsa;
hátoldal: A rét más növényei az alföldi szikes talajon
-         2. tábla: Millér part a tanösvény, a folyószakasz kezdetén
A rét madarai;
hátoldal: Ragadozók
-         3. tábla: Indulás után 100 méterre a nagy kőrisfa alatt
Vízparti fás szárú növények;
hátoldal: Lombos növények szerepe a föld vízháztartásában
-         4. tábla: 200 méterre vízparti bokrosok közelében
Folyóparti fás szárú cserjék, bokrok;
hátoldal: Folyóparti galériaerdők jellemzői
-         5. tábla: 300 méterre
Vízparti lágy szárú növények;
hátoldal: A folyók szerepe a föld vízkészletében
-         6. tábla: 400 méterre
„Találsz-e a kákán csomón?”;
hátoldal: Víztisztaság
-         7. tábla: 500 méter
Vízparti állatok;
hátoldal: Az állatok szerepe az egyensúly fenntartásában
-         8. tábla: 600 méter
Vízben élő állatok;
hátoldal: Vízben élő növények
-         9. tábla: 700 méter
A vízpart madarai;
hátoldal: Élőhelyek a galériaerdőben
-         10. tábla: A tervezett tanösvény szakaszának végén az Erzsébet-kertben
Az ember szerepe a természet körforgásában
hátoldal: Az ember élete a fenntarthatóság szellemében
 
 
 
 
 
 
3. Természetesen Besenyszögön
Besenyszög Község Önkormányzata által -lehetőségek szerint pályázati forrást is felhasználva- felfejlesztésre kerülő, Besenyszög legrégebbi botanikus bemutató helyén kialakított külső közösségi színtér igényes kialakítása történjék a közeljövőben. Ez a terv meglévő adottságainkra, eddigi fejlesztésekre épül: Besenyszögi Milléri Sporthorgász Egyesület gondozás alatt tartja a kettes pontban említett tanösvényhez tartozó és az Erzsébet kerthez tartozó partszakaszt. Az Erzsébet kertben a növényzetet a helyi Kertbarátkör gondozza. Az itt lakók és ide látogatók számára a rekonstruált honfoglalási falu, a Millér parti tanösvény és az azt záró Erzsébet kert kitűnő szabadban tölthető tartalmas természetismereti információszerzést is magába hordozó lehetőségeket kínál. Besenyszög Turisztikai Fejlesztési koncepciójának része lehet ez a természeti értékeinkre épülő fejlesztés, mely jelentősen hozzájárul a környezettudatos neveléshez és az élethosszig való tanuláshoz.
 
 
Projektelemek:
-         Környék bemutatása
-         Besenyszög
-         Természetvédelmi értékek
-         Kulturális értékek
-         Helytörténet
-         Hagyomány
-         „Téli berek”
-         Madáretető készítés (kooperáció a kismesterség műhellyel)
-         Madáretetés (felelősség, munkavégzés)
-         Oktatási programok a környezettudatos neveléshez (aktualitás tél)
-         Több évszak