Közösségeink Kultúrája - Kultúránk Közösségei - HU07-0007-C2-2017

Közösségeink Kultúrája Kultúránk Közösségei - HU07-0007-C2-2017

 

A projekt általános célja az izlandi és magyar szervezetek közötti együttműködés erősítése mellett a magyar kultúra elemeinek bemutatása Besenyszög és térségében. Imázs- film készítése. A projektben háromféle akciót valósítunk meg, melyből az egyik akció többszörösen összetett. Célcsoportok: izlandi szervezetek és az izlandi lakosság, illetve közvetett célcsoport Besenyszög és körzetének lakossága. A megvalósuló akciók résztvevői tervezetten 15 magyar szervezet, intézmény Besenyszög térségében és 1 fő izlandi skandináv kultúra szakértő.

A projekt keretében megvalósuló akciók a következők:

1. Izlandi szakmai tanácsadás (HU), 1 db

1.1 Maurizio Tani izlandi skandináv kultúra szakértő 7 napos magyarországi tartózkodása idején Besenyszög és térségének kulturális elemeit térképezi fel. A „Közösségeink kultúrája - kultúránk közösségei” című projekt megvalósítása alatt szakmai tanácsokkal látja el a megvalósítókat.

2. Kulturális dokumentumanyag (imázs-film) készítése (HU), 3 db

2.1 Imázs- film felvétele (tervezett: 15 magyar szervezet, intézmény közreműködésével)

2.2 Imázs- film dokumentumanyag szerkesztése

2.3 Magyar tartalom fordítása izlandi és angol nyelvű feliratra

3. Online tartalom megosztás (bárki számára elérhető), 1 db Az elkészülő imázs- film online media közösségi portálon (youtube) válik elérhetővé mindenki számára. A imázs- film linket elküldjük meglévő kapcsolataink (Izlandi- Magyar Kultúrális Társaság, Melaskóli, Karlakór Kjalnesinga, Izlandi Egyetem részére, és kérjük kapcsolatainkat, hogy továbbítság az általunk készített filmet partnereiknek.

 

The general purpose of the project is to strengthen the cooperation between the Icelandic and Hungarian organizations and to introduce the elements of Hungarian culture in Besenyszög and its surrounding area. Making an image film. Three actions are implemented within the confines of the project, one of these actions is multiply complex. Target groups: Icelandic organizations and Icelandic people, furthermore, indirect target group is the people living in Besenyszög and its surrounding area. The participants of the actions to be implemented are 15 Hungarian organizations and institutions of Besenyszög and its surrounding area and 1 Icelandic expert on Scandinavian culture.

The actions to be implemented within the confines of the project are the following:

1. Professional Icelandic consultancy (Hu, 1 time)

1.1 Maurizio Tani analyzes the cultural elements of Besenyszög and its area during his 7-day-long stay in Hungary. During the implementation of the project entitled “Culture of our communities - Communities of our culture”, he gives some valuable professional advice to the implementers.

2. Making cultural documentary (image) film (HU, 3 items)

2.1 Recording the documentary material of the image film (intended cooperation with 15 Hungarian organizations and institutes)

2.2 Editing the documentary material of the image film

2.3 Translation of the Hungarian content for Icelandic and English subtitles

3. Online content sharing - available for anyone (1 item) The completed image film will be available for everyone online, via social media network (youtube). The link of the image film will be sent to our contacts (Icelandic-Hungarian Cultural Association, Melaskóli, Karlakóv Kjalnesinga, and University of Iceland) and they will be asked to forward the link to their partners.

 

 

 

Támogatást nyújtó alap / Supporting Fund

EGT alap / EEA grants: http://www.norvegalap.hu

EGT Alapok/Norvég Alapok:  www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org

 

Program Operátor / Program Operator

Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság

 

Végrehajtó szervezet / Implementing Organization

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság