Sokszínű társadalom - HU07-0004-C2-2017

 

Sokszínű társadalom

Varicolorable society

 

További képek itt tekintehtők meg.

A Besenyszögért Alapítvány az EGT Alapok támogatásával Sokszínű Társadalom című projektjének megvalósítására 2.490.000.- Forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

Projekt azonosító: HU07-0004-C2-2017

 

A projekt célja a kultúrák közötti átjárás és előítéletek csökkente érdekében a kultúrák közötti együttélés, elfogadás és tolerancia tanulmányozása Izlandon annak érdekében, hogy a magyar társadalomban meglévő roma – nem roma társadalmi fesztültségek az Izlandon látott jógyakorlatok disszeminációja révén csökkenthetőek legyenek Magyarországon.  A roma kultúra mind a nemzeti és az európai kultúra része. A projekt legfőbb törekvése egy szemléletváltás beindítása a társadalomban, amely első lépéseként tanulmányozzuk, hogy Izlandon hogyan férnek meg egymással a különböző kultúrák.

Az izlandi tanulmányúton 4 fő magyar szakmai megvalósító vesz rész. Az izlandi programok donor partnerünk bevonásával, szervezésében valósulnak meg egy reykjavíki általános iskola részvételével. A programok között három napon keresztül szerepel iskolalátogatás, ahol az ismeretszerzésen túl olyan témák gyakorlati alkalmazását figyelhetjük meg, mint például, hogy az  iskola nem tanórai közösségerősítő programjai. Hogyan veszik elejét a szegregációnak? Ezen kívül részt veszünk tanórán kívüli közösségi foglalkozásokon is ahol a gyakorlatban tudjuk megfigyelni a kultúrák közötti együttélést. Emellett donor partnerünkkel szakmai fórumokon keressük a kultúrák közötti párbeszéd erősítésének lehetőségeit.

Ebben segít ez a projekt, amely keretében izlandi partnerünkkel együtt létrehozott, egy izlandi iskolában is megvalósuló tanulmányutunk segítségével a megismert gyakorlatok alkalmazhatóak a magyarországi roma – nem roma kulturális párbeszéd erősítésének területén.

 

The goal of the project is to investigate the cohabitation, acceptance and tolerance in Iceland in order to the transition between cultures and to decrease prejudices. This investigation may help to decrease the social stress between Romanies and non-Romanies in Hungary by the dissemination of Icelandic good practices. Romany culture is an important part of both the national and the European culture. The main ambition of the project is to start a change in the general opinion of the society by investigating how the different cultures live together in Iceland.

In the Icelandic study trip four Hungarian pedagogues participate. The Icelandic programs are organized by the support of our donor partner, with the participation of a Reykjavík primary school. The programs include a three-day-long school visit, where not only can we learn, but we can observe the practice of such topics like for example the community-strengthening programs of the school organized out of lessons. How do they obviate segregation? Beside this, we take part in the communal courses organized out of lessons, where we can observe how cultures live together. We search for the possibilities for strengthening the dialogue between cultures with our donor partner at professional forums.

This project would help us to strengthen the dialogue between the Romany and non-Romany cultures as we could use the experience we gained by the support of our Icelandic partner and the mentioned Icelandic school.

 

Támogatást nyújtó alap / Supporting Fund

EGT alap / EEA grants: http://www.norvegalap.hu

EGT Alapok/Norvég Alapok:  www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

 

Program Operátor / Program Operator

Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság

 

Végrehajtó szervezet / Implementing Organization

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

 

 

 

 

CsatolmányMéret
Az izlandi közoktatás nyomában.pdf132.21 kB
Egy matematika óra Izlandon.pdf149.75 kB
Melaskóli.pdf78.4 kB
Sokszínű társadalom - Információs füzet.pdf369.95 kB